WET- EN
REGELGEVING

Machinerichtlijn 2006/42/EG

Er zijn talloze verschillende machines, het is onmogelijk om voor iedere specifieke machine precies vast te leggen waaraan deze moet voldoen, daarom heeft de Europese Unie hiervoor globale wetgeving gemaakt: de Machinerichtlijn 2006/42/EG. 

De eisen in de richtlijn zijn opgesteld in de vorm van prestatie-eisen. Voor het toepassen van deze eisen zijn geharmoniseerde normen opgesteld.

Het is voor ontwerpers, bouwers, gebruikers en beheerders van machines belangrijk om deze normen toe te passen om zo het vermoeden van overeenstemming met de geldende eisen van de Machinerichtlijn te kunnen aantonen.

Verschillende typen veiligheidsnormen

De geharmoniseerde normen worden onderverdeeld in drie verschillende typen: A-normen, B-normen en C-normen.

A-normen zijn overkoepelende normen en hebben betrekking op de fundamentele veiligheidseisen van de machine (EN ISO 12100).

B-normen zijn basisnormen voor de veiligheidsaspecten of veiligheidsinrichtingen van een machine. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen twee verschillende B-normen:

  • B1-normen hebben betrekking op de veiligheidsaspecten
  • B2-normen hebben betrekking op de veiligheidsinrichtingen

C-normen gaan over de machineveiligheid voor een bepaald type of groep machines.

Machinerichtlijn 2006/42/EG normen

Belangrijke B-normen voor de veiligheid van machines

Deze veiligheidsnormen hebben betrekking op de veiligheidsaspecten en veiligheidsinrichtingen van een machine.

Wij staan
voor u klaar

Neem direct contact op met één van onze specialisten of sales engineers.

Sales engineer Marco Heijkoop small

Marco Heijkoop

Sales Engineer

marco.heijkoop@usp-safety.com
Sales engineer Rick de Jonge small

Rick de Jonge

Sales Engineer

rick.dejonge@usp-safety.com
Internal sales coördinator Michael Dissel small

Michael Dissel

Sales coördinator

michael.dissel@usp-safety.com
Technical specialist Bob Wijnveldt small

Bob Wijnveldt

Technical Specialist

bob.wijnveldt@usp-safety.com
Santiago

Santiago Hidalgo

Sales Engineer Duitsland

santiago.hidalgo@usp-safety.com
Rob Voordendag small

Rob Voordendag

rob.voordendag@usp-safety.com
Robert van de Ven small

Robert van de Ven

robert.vandeven@usp-safety.com
The Office

The Office

sales@usp-safety.com

Vrijblijvend
adviesgesprek

Voor al uw vragen over onze producten en diensten kunt u onderstaand formulier invullen (reactie binnen 1 werkdag).