iec icon

EN IEC 62061

EN IEC 62061 functionele
veiligheid van program-
meerbare systemen

De geharmoniseerde norm EN IEC 62061 heeft betrekking op alle veiligheidsrelevante delen van elektrische besturingssystemen in machines. De norm is van toepassing op de gehele levenscyclus van de machine van ontwerp tot buiten bedrijfstelling.

EN IEC 62061 vormt de basis voor de succesvolle integratie van veiligheid gerelateerde elektrische besturingen die voldoen aan EN 13849-1 en IEC EN 61508 om zo dee belangrijkste eisen voor het valideren van de veiligheidsfuncties te valideren.

Net als bij de EN ISO 13849-1 is het doel om vast te stellen of de genomen veiligheidsmaatregelen geschikt zijn voor het reduceren van de veiligheidsrisico’s. Bij de EN IEC 62061 wordt dit beoordeeld  door middel van de risicograaf en uitgedrukt in één van de drie Safety Integrity Levels (SIL), waarbij SIL1 van toepassing is op het laagste veiligheidsrisico en SIL3 op het hoogste.

Gebruik de risicograaf om het Safety
Integrity Level (SIL) te bepalen

Hoe gaat een risicobeoordeling in overeenstemming met EN 62061 in zijn werk? Risico’s inschatten is een iteratief proces. Dit betekent dat het nodig kan zijn om het proces meerdere keren te doorlopen.

Het risico moet worden ingeschat en de SIL moet worden bepaald voor ieder gevaar waarbij het risico door besturingstechnische maatregelen moet worden gereduceerd.

Het risico wordt bij EN IEC 62061 ingeschat met inachtneming van:

Se  Ernst van het letsel
Fr  Frequentie en duur van blootstelling aan het gevaar
Pr  De waarschijnlijkheid dat een gevaarlijke gebeurtenis zich voordoet
Av  De mogelijkheid om schade te vermijden of te beperken

Om de risico’s te kunnen bepalen zijn complexe berekeningen nodig. De PAScal berekenings-software maakt dit eenvoudiger en inzichtelijker.

Classificatie van de ernst van het letsel (Se)

Se 4   Onomkeerbaar: dood, verlies van een arm of oog
Se 3   Onomkeerbaar: gebroken ledematen, verlies van vinger(s)
Se 2   Omkeerbaar: medische behandeling benodigd
Se 1   Eerste hulp (BHV) benodigd

Classificatie van frequentie en duur blootststelling (Fr) > 10 min

Fr 5   <= 1 uur
Fr 5  > 1 uur tot <= 1 dag
Fr 4  > 1 dag tot <= 2 weken
Fr 3  > 2 weken tot <= 1 jaar
Fr 2  > 1 jaar

Classificatie van de kans/waarschijnlijkheid (Pr)

Pr 5   Zeer groot
Pr 4   Waarschijnlijk
Pr 3   Mogelijk
Pr 2   Zelden
Pr 1   Verwaarloosbaar

Classificatie van de mogelijkheid tot beperking / voorkoming (Av)

Av 5  Onmogelijk
Av 3  Zelden
Av 1   Waarschijnlijk

Ondersteuning nodig?
Vraag het onze specialisten.

Safety Integrity Level (SIL) matrix van toewijzing
Het SIL wordt d.m.v. de volgende tabel bepaald. Gebruik de formule K = F + W + P voor het vaststellen van de K-klasse.

Ernst (S) Klasse (K)
3 – 4
Klasse (K)
5 – 7
Klasse (K)
8 – 10
Klasse (K)
11 – 13
Klasse (K)
14 – 15
4 SIL 2 SIL 2 SIL 2 SIL 3 SIL 3
3 (AM)* SIL 1 SIL 2 SIL 3
2 (AM) SIL 1 SIL 2
1 (AM) SIL 1

* AM = Andere Maatregelen

Met welke eisen dienen er rekening te worden gehouden?

De volgende minimale eisen worden gesteld wanneer er een ontwerp van de relevante veiligheidsfuncties wordt geselecteerd:

1. Structurele beperkingen van deelsystemen

Het SIL, dat door het SRECS (Safety-Related Electrical Control System) op basis van de structurele beperkingen wordt bereikt, is lager dan of gelijk aan de laagste SILCL van een willekeurig systeem dat betrokken is bij de uitvoering van de veiligheidsfunctie. Hierbij spelen de architectuur van het besturingssysteem en het “aandeel van veilige fouten“ (SFF) een belangrijke rol.

Aandeel veiligere uitvallen
(SFF)
Hardwarefouttolerantie
HFT 0
Hardwarefouttolerantie
HFT 1
Hardwarefouttolerantie
HFT 2
< 60% niet toegestaan SIL 1 SIL 2
60% tot < 90% SIL 1 SIL 2 SIL 3
90% tot < 99% SIL 2 SIL 3 SIL 3
>= 99% SIL 3 SIL 3 SIL 3

2. Waarschijnlijkheid van toevallig gevaarlijk hardware falen

De waarschijnlijkheid van een gevaarlijke uitval van elke Safety-Related Control Function (SRCF) als gevolg van gevaarlijke toevallige hardware-uitvallen moet even groot als of kleiner dan de in de specificatie van de veiligheidseisen vastgelegde uitvalgrenswaarde zijn.

SIL volgens EN 62061 Waarschijnlijkheid van een gevaarlijke uitval per uur (PFHD) [1/h]
SIL 3 >= 10 E-8 tot < 10 E-7
SIL 2 >= 10 E-7 tot < 10 E-6
SIL 1 >= 10 E-6 tot < 10 E-5

Wij staan
voor u klaar

Neem direct contact op met één van onze specialisten of sales engineers.

Sales engineer Marco Heijkoop small

Marco Heijkoop

Sales Engineer

marco.heijkoop@usp-safety.com
Sales engineer Rick de Jonge small

Rick de Jonge

Sales Engineer

rick.dejonge@usp-safety.com
Rob Voordendag small

Rob Voordendag

rob.voordendag@usp-safety.com
Robert van de Ven small

Robert van de Ven

robert.vandeven@usp-safety.com

Vrijblijvend
adviesgesprek

Voor al uw vragen over onze producten en diensten kunt u onderstaand formulier invullen (reactie binnen 1 werkdag).